Det er den første uttransporteringen som starter fra Norge i regi av EU-samarbeidet Frontex.Ni av dem som ble sendt ut er domfelt eller bøtelagt for til dels alvorlig kriminalitet, og til sammen er de dømt for mer enn 50 straffbare forhold. Flere av disse ble hentet rett fra soning. Det opplyste justisminister Knut Storberget (Ap) på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Alle de domfelte har dommer for narkotikalovbrudd og i tillegg er de dømt for trusler, falsk ID, grov vold og generell vinningskriminalitet.

— Vi har sett i løpet av de siste to årene Justisdepartementet har hatt ansvaret for utlendingsfeltet at det viktigste vi kan gjøre er å effektuere utvisningsvedtak. Antall tvangsreturer har økt betydelig, og flere straffedømte sendes nå ut, sier Storberget.

Ved utgangen av mai har 385 straffedømte blitt sendt ut, mot 223 i samme måned i fjor. Økningen er på 72 prosent, men må også sees i sammenheng med at politiets økte innsats mot kriminelle utlendinger har gitt resultater. (©NTB)