Avdelingsdirektør Line Vold og Folkehelseinstituttet la onsdag fram ukerapporten for uke 40. Avdelingsdirektør Line Vold og Folkehelseinstituttet la onsdag fram ukerapporten for uke 40. Foto: Jil Yngland / NTB

FHI: Økning i smittetilfeller i seks fylker sist uke

Smittespredningen er fortsatt relativt lav i Norge, men i seks fylker var det i forrige uke en økning i antallet koronatilfeller.

Økningen var i Møre og Romsdal, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark og Nordland fylke, mens de fem fylkene Oslo, Viken, Vestland, Rogaland og Agder meldte om færre tilfeller enn i uke 39, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport for uke 40.

Oslo, Vestland og Rogaland hadde det høyeste antall smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, med henholdsvis 90,7, 34,6 og 24,2.

Oslo står også for rundt 40 prosent av de meldte tilfellene i samme tidsperiode, ifølge rapporten.

− Folkehelseinstituttet følger opp de økte smittetallene i Oslo. Situasjonen der har vært stabil over de siste to ukene. Det er for tidlig å konkludere noe om effekt av tiltakene i Oslo, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Lavere R-tall

Forrige uke ble FHI informert om 22 utbrudd og hendelser som har blitt fulgt opp. Utbruddene har vært knyttet til arbeidssted, private arrangementer, serveringssteder, skoler, barnehager og ulike helsetjenester.

Basert på matematiske modeller estimerer FHI nå at det såkalte R-tallet etter september 2020 til å være 1,0. Det er noe lavere enn i forrige ukerapport, hvor R-tallet ble beregnet til 1,1.

I ukerapporten skriver FHI at reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt er i en stabil, muligvis svakt økende fase. Sannsynligheten for at R-tallet er høyere enn 1 er 46 prosent, og antallet innlagte pasienter ventes å øke svakt de kommende ukene.

FHI presiserer i rapporten at det er knyttet en del usikkerhet til en slik framskrivning.

Nedgang i antallet koronatester

Totalt ble det meldt 782 smittetilfeller i uke 40 mot 786 smittetilfeller i uke 39, som i snitt utgjør 29,4 smittede per 100.000 innbyggere for de to siste ukene.

Det har vært en nedgang i tallet på koronatester i forrige uke sammenlignet med uka før. Men det testes likevel langt flere enn i vår, og en del personer har nå testet seg flere ganger.

− Den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Overvåkingsdata viser en lav forekomst av alvorlige utfall, sier Vold.