Benken blir værende, slår ledelsen ved Naturhistorisk museum fast, melder Khrono.

Etter at bydelspolitikerne i Gamle Oslo i forrige vedtok at dedikasjonen til Carl von Linné på en benk i Botanisk hage bør fjernes, har debatten om benkens plass vært livlig. Nå har ledelsen ved Naturhistorisk museum diskutert saken og tatt en beslutning:

– Vi har en benk. Den står der og vi ser ikke at det er aktuelt å fjerne den som respons på det som kom fra bydelsutvalget, sier fungerende museumsdirektør Jan Lifjeld til Khrono.

Det samme sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, til Khrono.

Han åpner for at plaketten kan endres, men sier det er fagfolkene ved Naturhistorisk museum som må se på det. Museumsdirektør Lifjeld er ikke helt avvisende.

Bidrag til botanikken

– Vi kan sikkert se på plaketten, for hvis man kommer hit uten å lese den er det kanskje vanskelig å skjønne sammenhengen mellom benken og hagen. Ved å lese den, bør man kunne forstå hvilken kontekst benken står i – og den er tilegnet ham for hans bidrag til vitenskap og botanikk.

Carl von Linné (1707–1778) var en svensk lege, zoolog og botaniker mest kjent for å ha arbeidet med systematikk i biologien, og for å ha innført systemet med latinske navn på arter.

Vedtaket fra bydelsutvalget i Gamle Oslo lød: «Bydelsutvalget vil sterkt oppfordre styret ved Naturhistorisk museum og Styret ved Universitetet i Oslo om å fjerne dedikasjonen til Carl Von Linné på en benk i Botanisk hage.»

Vedtatt med stort flertall

SV-forslaget ble vedtatt med fire stemmer fra MDG, tre fra Ap, to fra SV og to fra Rødt. Høyre, Venstre og Frps til sammen fire representanter stemte mot.

Bakgrunnen for forslaget var ifølge forslagsstiller og lokalpolitiker Hasti Hamidi at Linnés systematisering av planter skal ha blitt brukt på mennesker.

– Metoden hans skapte et hierarki med hvite øverst og svarte nederst. Konsekvensene har for eksempel vært legitimering av slavehandel og kolonialisering, sa hun til Universitas i forrige uke.