Nesten ingen av lærerne kan faget de nå skal lære bort

For første gang skal alle elever fra 4. til 10.-klasse lære programmering. Av 450 spurte lærerstudenter forteller bare 15 at de har kjennskap til faget de skal lære bort.