Det går fram av den siste smittevernforskriften til kommunen, som ble lagt fram tirsdag.

«Det vil ikke blir etablert et særskilt håndhevingsregime for kontroll av overholdelse av regelverket. Kommunen har heller ikke hjemmel til å sanksjonere manglende bruk av munnbind,» heter det i forskriften.

Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.

Barn under 12 år er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet.

– For at tiltaket skal ha ønsket effekt, er vi derfor avhengig av at den enkelte som reiser med offentlig transport, tar ansvar og følger påbudet, heter det i forskriften.