For 114 år siden ble Norge selvstendig. Fortsatt drikker nordmenn vann i rør fra den gang kongen var svensk.