For 114 år siden ble Norge selvstendig. Fortsatt drikker nordmenn vann i rør fra den gang kongen var svensk.

foto
Trond Olav Hagen jobber på et vann- og avløpsprosjekt på Bekkelaget i Oslo. Etterslepet i Norge beregnes til 390 milliarder kroner, og tusenvis av kilometer med vannledninger er gamle. Foto: Magnus Knutsen Bjørke