Endra smaks- og luktesans er symptomet som i størst grad skil covid-19 frå influensa og forkjøling, viser norsk studie. Biletet viser testing på Haukeland universitetssjukehus. Endra smaks- og luktesans er symptomet som i størst grad skil covid-19 frå influensa og forkjøling, viser norsk studie. Biletet viser testing på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Bård Bøe

Eitt symptom utmerker seg som typisk for korona­viruset