Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt, men siden frikjent for å ha drept kusinen i 1995. Han ble imidlertid dømt til å betale foreldrene hennes erstatning i den sivile straffesaken i etterkant, en dom han siden har kjempet for å få opphevet.

– Jeg har snakket med fetteren, og han sier han føler en liten lettelse over at tiltale nå er tatt ut, men at nå får domstolen avgjøre den videre gangen i saken, sier advokat Arvid Sjødin til NTB.

I 26 år har fetteren levd med den sivile dommen hvor han pekes ut som gjerningsmannen. Nå varsler advokaten erstatningskrav etter at det er tatt ut tiltale mot en annen mann for drapet. Han vil be Agder lagmannsrett vurdere erstatningsdommen hvor foreldrene til Birgitte Tengs ble tilkjent erstatning fra fetteren.

– Så fort vi får tak i den nye tiltalen i saken, vil vi sende den til Agder lagmannsrett. Den vil være en ny omstendighet i fetterens sak som sannsynligvis vil føre til en frifinnelse, sier Sjødin.

Fetteren har helt siden erstatningsdommen ble avsagt i 1998 kjempet for å få den opphevet, men uten hell. Senest i 2020 avviste Høyesterett å gjenoppta saken med begrunnelsen om at kravet var innlevert for sent.

Ifølge Sjødin la Høyesterett den gang opp til at en annen gjerningsperson må tiltales og domfelles for drapet før fetteren kan bli renvasket.