I 18 år har hun måttet leve med å være den jenta – jenta i Søviknes-saken. Nå forteller «Thea» for første gang hvordan livet ble etter FpU-landsmøtet. I 18 år har hun måttet leve med å være den jenta – jenta i Søviknes-saken. Nå forteller «Thea» for første gang hvordan livet ble etter FpU-landsmøtet. Foto: Paul S. Amundsen / Paul S. Amundsen/Frilans

Jenta fra Søviknes-saken har vært taus i 17 år. Nå forteller hun om livet etter FpU-landsmøtet