Verken KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad eller første nestleder Olaug Bollestad har spesielt bred tilslutning til å ta over ledelsen av partiet blant lokalpolitikerne i KrF som har svart på NRKs SMS-undersøkelse. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Verken KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad eller første nestleder Olaug Bollestad har spesielt bred tilslutning til å ta over ledelsen av partiet blant lokalpolitikerne i KrF som har svart på NRKs SMS-undersøkelse. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ropstad ikke samlende som ny KrF-leder, mener sentralstyremedlem

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad har tilslutning som ny partileder fra under halvparten av KrF-erne på lokalt nivå som har svart på en SMS-undersøkelse fra NRK.

Blant dem som ønsket at KrF skulle følge partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mener bare 28 prosent at Ropstad er best egnet til å ta over som partileder dersom regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre fører fram og Hareide går av.

Blant de «blå» KrF-erne på fylkes- og lokallagsnivå sier sju av ti at Ropstad er den beste arvtakeren. Samlet har han tilslutning fra 48 prosent, ifølge NRKs undersøkelse.

Syversen aktuell

Første nestleder Olaug Bollestad har kun støtte fra 5 prosent, mens tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen trekkes fram av 27 prosent av de spurte, med nesten like bred tilslutning fra begge leire.

Fire av ti har ikke svart på undersøkelsen, som ble utført med SMS til 1.617 KrF-ere på fylkes- og lokallagsnivå.

To dager etter KrFs ekstraordinære landsmøte var NTB i kontakt med KrFs fylkesledere. Blant de 13 som svarte og ønsket å uttale seg om ny partileder, pekte tre på Syversen. Fem ønsket ikke å ha noen mening, to holdt en knapp på Ropstad og én pekte på Bollestad. To av dem sa at de håpet de kommende ukene ender med at Hareide fortsetter.

Ikke samlende

Sentralstyremedlem og gruppeleder for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug, er blant dem som advarer mot Ropstad som eventuell ny partileder.

– Vi trenger en samlende leder, og Ropstad er ikke et klokt valg med tanke på hva partiet trenger nå, sier Bjørkhaug til NRK. Hun sto på Hareides side da KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november gikk inn for å søke borgerlig regjeringsmakt med 98 mot 90 stemmer.

Verken Ropstad eller Bollestad har ønsket å kommentere uttalelsene fra Bjørkhaug.