Første halvår tjente staten nesten 53 millioner kroner bare i spritavgift og moms på at spritavgiften ble satt ned. Det viser tall som VG har hentet fra Vinmonopolet.Første halvår solgte Vinmonopolet 13,4 prosent mer sprit enn i samme periode i fjor. I denne perioden tok staten inn 900 millioner kroner i spritavgift. Det er 32 millioner mer enn i fjor. I tillegg førte salgsveksten til økte momsinntekter på 21 millioner.

Rådgiver Jens Nordahl i Vinmonopolet tror de reduserte spritavgiftene kan forklare mye av den norske spritveksten.