Ifølge en undersøkelse Klassekampen har gjort har bensinprisen stort sett fulgt den generelle prisstigningen i samfunnet fra 1980 til i dag. Prisnivået i dag er på samme nivå som i 1999. Det er imidlertid ikke tilfellet hvis du ser på hva du må ut med for å ta bussen. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har nemlig prisen på busstransport steget mye mer enn prisen på bensin og diesel.Oversikten viser også at prisutviklingen for reiser med fly, båt og tog også har økt mer enn prisene på drivstoff og bilhold.

Dette står i skarp kontrast til regjeringens påstand om at det satses på kollektivtransport, sier nestleder Bård Lahn i Natur og Ungdom.