Mange av de 20 som strøk har jobbet som omsorgsarbeidere i opptil 20 år. Hver tirsdag i ett og et halvt år har elevene møtt opp på skolen, for å få teoretisk undervisning i omsorgsfag.Da vi begynte på dette fikk vi beskjed om at pensumet var tilrettelagt for elever på videregående, som ikke har praksis i faget. Disse er vant med å sitte på skolebenken, i motsetning til oss. Gjennomsnittsalderen i klassen vår var rundt 40 år, påpeker påpeker en av kandidatene overfor avisen.

Damene har savnet undervisning som var mer rettet mot selve eksamen. Oppgaveskriving har de hatt svært lite av.

Det er over tretti år siden jeg satt på skolebenken sist. Undervisningen tok ikke hensyn til det, sier en annen.

Klassen har sendt en felles klage til kommunen, og de som har strøket har klaget individuelt på karakteren.

Eksamen er ikke lett. Det er mye teori, og man må ha kunnskap på alle fagområder innen yrket, sier prosjektleder Nina Heilemann i Trondheim kommune.

Hun synes det er svært trist at så mange av helsearbeiderne strøk til eksamen og avviser ikke at det kan være undervisningsopplegget som har sviktet. Undervisningsopplegget kan bli endret for neste kull av omsorgsarbeidere som vil ha formell kompetanse.

I august skal elevene, lærerne og representanter fra Trondheim kommune ha et møte, for å finne ut av hva som gikk galt under vårens eksamen.