OSLO: ¿Jeg utelukker ikke at vi vil ha kontakt om budsjettet med Frp på forhånd. Vi vil legge fram det vi mener er rett, sa får reelle drøftinger komme i Stortinget, sier Bondevik til NTB.Når statsbudsjettet for 2003 skal behandles, tror han Frp vil stå først i køen av mulige forhandlingspartnere.¿Det er stor mulighet for at regjeringen må henvende seg til Frp først for å se om vi kan flertall bak statsbudsjettet. Men det avhenger naturligvis av partienes reaksjoner på vårt budsjettforslag, sier statsministeren.Samtidig kan det være at også Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene vil bli kontaktet før budsjettet legges fram.¿Jeg vil heller ikke utelukke det. Det kan være at det vil være nyttig for opposisjonspartiene å få forhåndsinformasjon. Det er en litt farlig tendens til å love mye uten at de kanskje er klar over de bindingene som ligger i neste års budsjett, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.NTB