MANDAL: Omsetningen økte med drøye 30 millioner fra året før.— Ja, det går bra for tiden, sier adm.dir Alf-Arne Nøsted beskjedent. Sjefen for den tradisjonsrike «Kjettingen» har derimot ingen enkel forklaring på hvorfor markedet plutselig etterspør varene deres langt mer enn tidligere. - Litt flaks, men det har gått veldig bra de siste årene, sier Nøsted. Opprettelsen av en monteringsfabrikk i Litauen for ca. ett år siden har samtidig bidratt til suksess for mandalsbedriften. Ukentlig kjører to trailere fullastede med kjettinger fra Mandal til Litauen for montering.I Litauen er lønnskostnadene en tiendedel av de norske, og med 50 litauiske arbeidere blir produktene fra Mandal langt mer konkurransedyktige på verdensmarkedet. At monteringsarbeidet ble flagget ut, har kanskje derfor vært med på å trygge bedriften og arbeidsplassene i Mandal. Uansett har alt pekt oppover den siste tiden.- Da vi etablerte oss i Litauen, reduserte vi arbeidsstokken i Mandal fra 100 til 70 ansatte. Nå har vi økt til 85 igjen, og mer skal det bli, smiler Alf-Arne Nøsted. 2005 blir nemlig året for betydelige investeringer i maskinparken, fordi kapasiteten skal utvides i produksjonshallene i Mandal. Deler av maskinparken ved datterbedriften i Kragerø flyttes til Mandal, samtidig som det skal investeres for rundt 15 millioner kroner i nyinnkjøpte maskiner.- Årsaken er at vi skal ta steget opp én kvalitetsklasse i henhold til internasjonale normer. Vi skal produsere en sterkere og seigere kjetting, og når vi starter med dette, må vi også utvide arbeidsstokken med 10-15 mann, sier Nøsted. Også ved monteringsbedriften i Litauen skal det økes med et tilsvarende antall arbeidere.I 2005 har bedriften budsjettert med like hyggelige tall som for 2004. Nøsted vil da stille langt bedre forberedt på den store etterspørselen.- I fjor kom det litt uventet, og det ble et heseblesende tempo for å følge med. Mye overtid og leveringsproblemer på grunn av produksjonsøkningen gav ikke like stor fortjeneste som ønsket. Dette skal bli enda bedre i inneværende år. Milde vintre i Norge fører ikke til avgjørende utslag på omsetningen. Det er kun en brøkdel av kjettingene som havner på hjemmemarkedets kjøretøyer hvis det blir snørike vintre. Viktigere er det at verdens oljepriser holder seg høye.- Hvis det er stor produksjon på oljefeltene i Nord-Canada, er det en stor fordel for oss. Vi leverer kjettinger til et tusentalls tunge «supplykjøretøyer» på den canadiske tundraen. Dessuten går en betydelig del av kjettingproduksjonen til offshore-, industri-, skipsfart- og fiskerinæringen, sier Nøsted. Dermed har bedriften langt flere bein å stå på enn ordinær produksjon av kjettinger til lastebiler og skogskjøretøyer.roar.greipsland@fedrelandsvennen.no