Langvarig krigstilstand har undergravd tidligere miljøvernprogrammer, ført til sammenbrudd i lokale og nasjonale styringsstrukturer, ødelagt infrastrukturen, bremset jordbruksproduksjonen og drevet folk inn i byer som allerede mangler de mest elementære offentlige fasiliteter, heter det i en rapport som FNs miljøprogram UNEP la fram onsdag.20 afghanske og internasjonale eksperter har kartlagt miljøsituasjonen i dagens Afghanistan. Bildet de tegner er dystert.

Lavere grunnvannsstand, uttørkede våtmarksområder, avskoging, erosjon og uttynnede dyrestammer er resultatet av tre-fire års tørke. Og med 2 millioner hjemvendte flyktninger i fjor og ytterligere 1,5 millioner ventet hjem i år, er presset på naturressursene økende.