Norske jenter er mer selvbevisst på egen seksualitet enn noensinne. De vet hva de vil ha, og de blir seksuelt aktive i stadig yngre alder. Økt fokusering i det offentlige rom på alle sider av seksuallivet, er noe av forklaringen.Det mener forskerne bak en ny omfattende undersøkelse om seksualvanene blant ungdommen. Mer enn 10.000 ungdommer i alderen 14-18 år er spurt i undersøkelsen. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1992, og forandringene er store, først og fremst for jentene:

*Nesten 12 prosent av jentene har sitt første samleie som 14-åringer.

*Nesten en av tre 15-årige jenter har hatt samleie.

*Nesten halvparten av alle jenter på 16 år har hatt sitt første samleie.

*Blant jentene har to av tre 18-åringer debutert seksuelt.

Professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo, som er ansvarlig for den nye undersøkelsen sammen med kolleger på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), mener jenteblader som Det Nye og Mag påvirker jentenes forhold til egen seksualitet.

De presenterer ofte alle sider av seksuallivet. Det gir jentene høy kompetanse og det gjør dem mer trygge og mer opptatt av egen nytelse, sier Pedersen.

Men dagens unge jenter nyter nok også godt av mødrenes kvinnekamp på 70-tallet, tror han.

Disse jentene har i det vesentlige mødre som er født på slutten av 50-tallet. De har vært med på den seksuelle revolusjonen på 70-tallet, sier Pedersen.