Forslaget kommer i en høringsuttalelse om piggdekkbruk. Samferdselsdepartementet skal nå vurdere om det blir forandringer i reglene.

— Vi har vurdert hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet på den ene siden, og hensynet til helse og luftkvalitet på den andre siden. Vårt forslag innebærer et kompromiss mellom disse hensynene, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

Vegvesenet vil ikke forandre piggdekksesongen i Nord-Norge. De vil også beholde 1. november som oppstartsdato for sesongen i sør.

Samtidig vil Vegvesenet foreslå at gebyret for ulovlig kjøring med piggdekk økes fra 500 til 1.000 kroner.

— Bruk av piggdekk når det ikke er behov for det er skadelig for miljøet. Et gebyr på 1.000 kroner for en ulovlig handling mener vi ikke er uforholdsmessig høyt, sier Dreyer. (©NTB)