Med mye regn og lavere strømforbruk falt prisene på elektrisitet og nettleie med 11,8 prosent, viser Statistisk sentralbyrås oppdaterte tall for konsumprisindeksen. Også sko og klær ble billigere i juli med en nedgang på 4,9 prosent, og det ble 11,1 prosent billigere å bo på hotell i sommerferiemåneden

Prisene på flyreiser økte derimot med 22,5 prosent og bidro dermed ganske klart i motsatt retning. Mat ble 0,8 prosent dyrere, og husleiekostnadene i Norge økte med 0,2 prosent.

Ser man på endringene det siste året, økte konsumprisindeksen med skarve 0,2 prosent fra juli i fjor til samme måned i år. Hvis man justerer for sesong og avgifter og holder energikostnader utenom, stiger konsumprisene med 1,3 prosent. (©NTB)