Skatt sør gjennomfører en rekke kontroller årlig, med hovedvekt på omsetning som holdes utenfor regnskapet.

— Dette er viktig for å skape rettferdige konkurransevilkår i bransjen, sier direktør for kontroll og rettsanvendelse i Skatt sør, Karl Olav Valen.

I 2012 holdt bransjen i Buskerud 94 millioner kroner utenfor sine regnskaper. Den største enkeltsaken i fylket er et snekkerfirma som ikke hadde registrert seg i momsregisteret, og som hadde latt være å rapportere om nærmere 17 millioner kroner i omsetning.

— Tallene for Buskerud er høye, men dette er dessverre ikke overraskende. Det svarte markedet innenfor byggebransjen er stort, sier Valen.

Bedriftene som driver svart, gir ofte oppdrag til hverandre, i tillegg til at private kunder bruker svart arbeidskraft. (©NTB)