kristiansand: 52 kroner kiloet for torsk over åtte kilo og av beste kvalitet, 43 kroner i gjennomsnitt for hele torskefangsten. Det var prisene en sørlandsfisker fikk da han pilket på Revet og leverte i Hanstholm i Danmark for noen dager siden.Alt i alt ble det en innbringende tur.— Gjennomsnittsprisen vi har gitt til fisker hittil i år er vel 22-23 kroner, tenker jeg, sier direktør Jørn E. Lian i Skagerakfisk S/L om hva torsken innbringer for den som leverer på Sørlandskysten.Lian understreker samtidig at 52 kroner kiloet er en uvanlig høy pris i Danmark også, og at den skyldes en periode med mye vind og få båter på sjøen.- Samtidig er det slik at fiskeprisene generelt, og ikke minst torskeprisene, har vært for oppadgående siden høsten 1997. Når det gjelder forskjellene mellom Norge og Danmark, henger de sammen med at Danmark har noen få, men store og effektive mottak, mens vi har en rekke mindre anlegg langs en mye lengre kyst. I tillegg ligger Danmark nærmere det store, kontinentaleuropeiske markedet. Bare kostnaden ved å sende en kilo torsk i kasse over Skagerrak er fem-seks kroner per kilo når selve kassen, is, frakt, arbeid med tollpapirer og alt slikt tas hensyn til.Jørn E. Lian beretter videre at Norge eksporterer 90 prosent av all fisk, mens Danmark er nettoimportør.- Skulle vi sette opp prisene til lokale fiskere, ville vi bare få tilsig av fisk fra andre steder i Norge. Slik fungerer markedet. Nå er det for øvrig ikke alle fiskere som kan gå til Danmark, og vi ser også at enkelte fiskere som leverer mye der nede til vanlig, kommer tilbake til oss når forholdene er slik at ikke de heller kan gå ned. Men for all del, det er fornuftig av fiskerne å levere der de får best pris, sier sjefen for samvirkeorganisasjonen Skagerakfisk. Den har både rett og plikt til å ta i mot all fisk (unntatt sild og makrell) og skalldyr fra svenskegrensen til Åna Sira, og den har full kontroll med hva lokale fiskere leverer til andre mottak langs hele nordsjøkysten.rune.reinertsen@fedrelandsvennen.no