Vi får alltid et mange henvendelser noen måneder etter jul. Da misligholdes renter og avdrag på kredittkjøp og på forbrukslån tatt opp i forbindelse med julehandelen, forteller generalsekretær Thor A. Andersen i Norske Inkassobyråers Forening til Dagsavisen.Tall fra Finansieringsselskapenes forening viser at det så langt i år er tatt opp kortsiktige lån for 5,4 milliarder, mot 4,7 milliarder til samme tid i fjor. I månedene fram mot jul i fjor ble det tatt opp forbrukslån og kjøpt på ulike former for kreditt for 1,9 milliarder. Det er 400 millioner mer enn gjennomsnittet for resten av året.

Siden flere av de nye finansieringsbankene ikke er med i Finansieringsselskapenes forening, er det reelle tallet trolig enda høyere.

Ifølge en prognose fra Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon vil det bli satt ny rekord for juleinnkjøp i år. Totalt vil vi bruke10,5 milliarder kroner, en økning på 6 prosent i forhold til i fjor.