Barnevernet i hovedstaden henlegger flere bekymringsmeldinger enn ellers i landet. Ifølge Aftenposten havner meldinger som omhandler barn ned i fireårsalderen, barn som er utsatt for fysisk og psykisk mishandling, i henlagt-kurven.Barneombud Reidar Hjermann mener andelen er for høy og sier det er veldig problematisk når tid og ressurser avgjør saker, ikke faglige vurderinger.

Forbundsleder Randi Reese i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, sier at det hender at bekymringsmeldinger henlegges uten at de blir vurdert.

Det tilbakeviser byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp). Hun sier at meldingene er henlagt fordi familiene allerede er under oppfølging eller fordi sakene ligger under andre instanser. (©NTB)