Forsvaret avviser at vaierne var feilmontert

foto