OSLO: Mattilsynet advarer folk mot å spise for mye torskelever. En undersøkelse viser at torskelever fra Barentshavet inneholder høye konsentrasjoner av miljøgiftene dioksin og PCB.

Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES) har undersøkt fremmedstoffer i torsk, lodde og reker fra Barentshavet. De fleste verdiene lå godt under EUs grenseverdier for sjømat, med unntak av torskelever.

Torskelever hadde gjennomsnittskonsentrasjoner av dioksiner og PCB opp mot den nye grenseverdien EU innførte for fiskelever våren 2008. Mattilsynet har allerede et kostholdsråd som sier at barn, kvinner i fruktbar alder og gravide ikke bør spise fiskelever. Alle oppfordres til å begrense sitt inntak av fiskelever på grunn av forurensing.