Sannsynligheten for å få over 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger vokser i alle fylker, slår FHI fast i sin siste « National Corona Report », som modellerer framtidig smitteutvikling i Norge.

Forrige onsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) for første gang på flere måneder beregner at det såkalte R-tallet er over 1. Det betyr at hver enkelt koronasmittet smitter mer enn én person.

Dagen etterpå ble rapporten som forklarer utviklingen lagt fram. Den viser at:

* Alle fylker i Norge har over 50 prosent sjanse for å få over 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de neste to ukene (fra 21. september). Dette er grensen FHI har satt for når områder i utlandet blir «røde» og karanteneplikten trer i kraft.

* Den er høyest i Agder (76 prosent), Viken (76 prosent), Rogaland (76 prosent), Oslo (76 prosent) og Vestfold og Telemark (74 prosent). Den siste ukesrapporten fra FHI viste at Oslo, Viken og Vestland var over grensen for «rød» i uke 37–38.

Svingninger i R-tallet

I den nye rapporten legges det også fram nye beregninger om hvordan R-tallet har utviklet seg de siste månedene. FHI beregner at det falt under 1 da de strenge tiltakene ble innført i midten av mars. Deretter holdt det seg stabilt på rundt 0,5 fram til slutten av april, før det økte til 1 i begynnelsen av mai. I den påfølgende perioden svingte det rundt 1-tallet i en periode, skriver FHI.

Beregningene som kom i den siste rapporten, som gjelder fra 1. september, viser at R-tallet nå er på 1,22.

FHI bruker flere modeller for å vurdere tallet, som i stor grad er påvirket av antallet sykehusinnleggelser knyttet til korona.

Topp ved årsskiftet

I den nye rapporten anslår FHI også at smittetoppen vil bli nådd ved slutten av året dersom smittesituasjonen holder seg som i dag.

I tillegg er sannsynligheten for at mer enn 500 pasienter vil trenge respiratorbehandling ved smittetoppen beregnet til å være 40 prosent. (Og 30 prosent for mer enn 1.000). Dette forutsetter også at smittesituasjonen forblir som i dag.

– Disse spådommene er mye mer alvorlige enn før, heter det i rapporten.

Bevegelser

FHI lener seg blant annet på teledata fra Telenor, som viser hvordan nordmenn beveger seg innad i landet, når de lager prognoser for hvordan smitten vil være i framtiden.

I den siste rapporten kommer det fram at nordmenns bevegelser mellom kommuner er stabil, og «holder seg på samme høye nivå som før sommeren».

– Det er ingen tegn til en reduksjon i bevegelsesnivået som følge av økt bruk av hjemmekontor og fjernjobbing, skriver FHI.

Smitteutvikling

Tabellen nedenfor viser hvordan FHI vurderer sannsynligheten for at forskjellige fylker får 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av den inneværende toukersperioden:

Agder: 76 prosent

Innlandet: 71 prosent

Møre og Romsdal: 65 prosent

Nordland: 64 prosent

Oslo: 76 prosent

Rogaland: 70 prosent

Troms og Finnmark: 61 prosent

Trøndelag: 68 prosent

Vestfold og Telemark: 74 prosent

Vestland: 67 prosent

Viken: 76 prosent