En tysk studie viser at mobilstråling kan skade insekter som vepser, humler og fluer. En tysk studie viser at mobilstråling kan skade insekter som vepser, humler og fluer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tysk studie: Mobilstråling kan skade insekter

Stråling fra mobiltelefoner kan ha bidratt til reduksjon i insektbestanden i Europa, ifølge en ny tysk metastudie som ennå ikke er fagfellevurdert.

Tysklands største miljøverngruppe, naturvernforbundet NABU, står bak studien.

Økt eksponering for elektromagnetisk stråling har sannsynligvis en negativ innvirkning på insektverdenen, ifølge metaanalysen der 190 vitenskapelige studier er omfattet.

Av de 83 studiene som er vurdert som vitenskapelig relevante, viste 72 at stråling hadde en negativ effekt på bier, veps og fluer. Effektene går blant annet ut på at strålingen forstyrrer magnetfeltet og gjør insektenes navigasjon vanskeligere. Stråling kan også føre til skader på det genetiske materialet og på nyklekkede insekter.

– Studien viser at vi må holde øynene åpne når vi analyserer årsakene til den dramatiske insektreduksjonen, sier Johannes Enssle, som er sjef for NABU i delstaten Baden-Württemberg.