Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én ulv i Agder-kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal.

Tillatelsen gjelder fra torsdag 10. september til torsdag 24. september.

– Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau, dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet, heter det.