Frifinnelsen i Gulating lagmannsrett bygger på at selv om de tre mennene drev persontransport uten løyve, så tilbød de ikke sine tjenester «på offentlig plass», slik loven krever for at forholdet skal være straffbart. De tre registrerte seg som sjåfører i Haxi-appen, som lar brukere finne kontaktinformasjonen til sjåfører i nærheten

Haxi er positive til at saken ankes til Høyesterett.

— Det blir bra å få på plass en rettskraftig dom som kan skape presedens rundt dette viktige spørsmålet. Vi forventer ikke at Høyesterett kommer til noen annen konklusjon enn de to foregående rettsinstansene fordi konklusjonen i begge dommene om frifinnelse er identiske og godt begrunnet, sier Aleksander Soender, medstifter av Haxi. (©NTB)