48 prosent av de spurte sier de vil bli i unionen, mens 33 prosent er for britisk utmelding, på folkemunne kjent som «Brexit», i målingen som er offentliggjort i den britiske avisen Daily Mail. Men nesten hver femte velger, 19 prosent, har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil forbli i unionen.

Cameron kunngjorde lørdag at Storbritannia skal holde EU-avstemning den 23. juni. Det skjedde dagen etter at Storbritannia ble enig med de andre EU-landene om en reforhandlet medlemskapsavtale på et toppmøte i Brussel.

EU-skeptiske Daily Mail var en mange aviser som ikke viste noen nåde da Cameron kunngjorde avtalen. «Kaller du dette en avtale, Dave?», spurte avisen på forsiden lørdag.

Blant de spurte i undersøkelsen svarer 35 prosent at de mener Cameron har gjort en god jobb i EU-forhandlingene, mens 30 prosent sier han gjorde det dårlig. (©NTB)