Det tilsvarer drøyt 9,6 milliarder kroner. EU-kommisjonen skal nå granske påstandene, skriver den svenske avisa Dagens Nyheter.

— Kommisjonen har notert seg rapporten og dens konklusjoner og kommer til å studere den i detalj, skriver talsperson Vanessa Mock i en epost til avisa.

Ifølge rapporten sørger IKEA for å krympe skatten mest mulig gjennom kreativ flytting av penger mellom de ulike delene av foretaket. Bare i 2014 har Tyskland tapt mer enn 330 millioner kroner i skatteinntekter, mens Sverige har tapt nesten 100 millioner, hevder de grønne EU-parlamentarikerne.

IKEA avviser påstandene og understreker at selskapet betaler sine skatter «i tråd med nasjonale og internasjonale skatteregler».

— I virksomhetsåret 2015 betalte IKEA-konsernet rundt 822 millioner euro (7,9 milliarder kroner) i selskapsskatt globalt, noe som innebærer en effektiv skatt på like under 20 prosent, opplyser talsperson Per Henning til Dagens Nyheter. (©NTB)