Seniorrådet ønsker også at adgangen til lavere bedriftsintern aldersgrense fjernes.

— Endringen gjør det mulig for dem som nærmer seg pensjonsalderen etter dagens regler, å forhandle med arbeidsgiveren om å fortsette, sier lederen av Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.

Hun er selv 77 år gammel, men arbeider fullt hver eneste dag.

— Men aller viktigst er det at dagens 50- og 60-åringer kan planlegge en lengre økt i arbeidslivet. Mange ønsker det, vi er friske nok til det, og samfunnet har bruk for eldre arbeidstakeres erfaring og innsats, sier hun.

Forslagene kommer etter at regjeringen har sendt ut en rekke forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven på høring. Statens seniorråd har valgt å avgrense sin høringsuttalelse til forslagene om å heve øvre aldersgrense og heve eller fjerne adgangen til lavere bedriftsinterne aldersgrenser. (©NTB)