Fredag la regjeringen fra den aller første meldingen om vold i nære relasjoner. Der kommer det fram at det settes av 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

— Jeg er stolt og glad over å presentere en stortingsmelding om denne tabubelagte volden. Vold i nære relasjoner rammer mange. Det er dessuten et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som er høyt prioritert av regjeringen, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Pengene skal blant annet brukes til styrking av barnehusene slik at flere barn utsatt for vold og overgrep skal få hjelp, omsorg og behandling. 25 millioner kroner er satt av til dette, mens fem millioner kroner brukes til å teste en lignende modell for voksne.

10 millioner kroner skal årlig settes av til et eget forskningsprogram for å få mer kunnskap innenfor området. Det vil også bli satt en nasjonale strategi for forebygging, og regjeringen setter av 7 millioner kroner årlig til dette.

Regjeringen vil også styrke kompetansen og kapasiteten i behandlingstilbudet til voldsutøvere med 5 millioner kroner. (©NTB)