Et koronautbrudd gir økt behov for beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Den globale etterspørselen har budt på utfordringer. Et koronautbrudd gir økt behov for beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Den globale etterspørselen har budt på utfordringer. Foto: Morten Uglum

Store forskjeller da Helse-Norge forberedte seg på koronautbrudd