Mandag var det begravelsesseremoni for de fire som omkom etter brannen i Ytrebygda lørdag 4. januar.

Det var moren Malak Hauro (41) og døtrene Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) som mistet livet.

Faren og to sønner står igjen.

foto
LYS: Naboer og venner tente lys foran familiens bolig i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Elektrisk feil

Tirsdag morgen gikk politiet ut med den foreløpige konklusjonen rundt brannårsaken.

Det skjer litt over en uke etter at lokale krimteknikere, Kripos og BKK hadde en grundig gjennomgang av huset.

Torgils Lutro, sjef for politiet i Bergen sør, sier alt tyder på at brannen skyldes elektrisk feil på et apparat i vaskerommet i første etasje.

Lutro sier de ikke vil gå ut med konkret merke eller type apparat ennå.

Han begrunner det med at det fortsatt er uklart om feilen ved apparatet er en produksjonsfeil, en teknisk feil eller en skade.

foto
BRANN: Det brant i boligen i Skranevegen i Ytrebygda om morgenen lørdag 4. januar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Må få klarhet

– Vi må sluttføre undersøkelsene og få klarhet i dette før vi eventuelt sier mer.

Politisjefen poengterer at det ikke ble registrert avvik av betydning for den formentlige brannårsaken ved en el-kontroll som BKK hadde i boligen i februar 2019.

– Apparatet det trolig var feil ved, var det i bruk da brannen startet?

– Alle forhold rundt apparatet må sjekkes og det tar litt tid. Dette er noe laboratorieteknikere må se på før vi kan konkludere.

Seks personer ble hentet ut av huset, to voksne og fire barn, og alle ble sendt til Haukeland etter brannen.

Fire av dem var bevisstløse og tilstanden var kritisk da de ble sendt til sykehuset.

– Mye røyk

Lutro sier de fortsatt venter på en del prøvesvar etter obduksjonene som er gjennomført.

Foreløpige obduksjonsrapporter peker ifølge Lutro på at røyken som avgjørende for de fire dødsfallene.

– Det var lite flammer, men utrolig mye røyk. Alt tyder på at røyken var det avgjørende for at de omkom. Nå venter vi på en endelig rapport som blant annet vil inneholde flere prøvesvar.

Politiet regner seg som ferdige med avhør av alle aktuelle personer i tilknytning til brannen. Dermed mener de å ha god oversikt over både hendelses- og brannforløpet.