Fenriken: – Norsk skole har tapt noe. Kanskje er det disi­plin.

foto