Siden november har Kinas håndtering av koronapandemien gått gjennom en effektiv overgang på relativt kort tid, hevder Politbyråets stående komité til Kinas kommunistparti i en uttalelse.

Videre hevder de at landet har oppnådd en avgjørende seier når det kommer til å kontrollere smittespredningen av viruset. Komiteen advarer likevel om at viruset fortsatt spres internasjonalt og har fortsetter å mutere, ifølge Reuters.

Politbyråets stående komité er Kinas mektigste styringsorgan.

Organet hevder også at Kina har den laveste koronarelaterte dødelighetsraten i verden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge mistenkt Kina for å underrapportere om sine dødsfall knyttet til koronaviruset.

Kina skrotet i desember brått landets svært strenge smittevernrestriksjoner. Ifølge tall fra kinesiske myndigheter ble det registrert 83.150 koronarelaterte dødsfall mellom desember og februar, mens det ifølge fire separate ekspertgrupper er snakk om mellom 1 og 1.5 millioner dødsfall, skriver New York Times.