Regjeringen lurer på om det bør kuttes i antall veiselskaper

foto