I New York blir det ifølge New York Times krav om vaksinepass for folk som vil ta seg en tur på restaurant, treningssenter eller nyte kulturlivet i storbyen.

Samtidig har Frankrike varslet det samme, i tillegg til vaksinekrav for å benytte seg av kollektivtrafikken.

I Danmark ble smittebølgen i vår møtt med krav om koronapass, og danskene måtte enten være vaksinert eller ha testet seg for å ta seg en tur på byen.

Fagmyndighetene i Norge har varslet at en eventuell ny smittebølge trolig ikke vil bli møtt med en ny nedstenging.

Lite trolig

Treningssentrene er åpne igjen, og forblir trolig åpne i høst. Helsemyndighetene varsler at det trolig ikke blir en ny nedstenging, ei heller økt krav om koronapass. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Koronasertifikatet vi har her til lands, vil trolig først og fremst bli brukt ved utenlandsreiser, ikke som krav for å gå på restaurant eller treningssenter.

– Jeg tror ikke vi vil se økt bruk av koronasertifikat når de fleste voksne er fullvaksinert, med mindre situasjonen endrer seg, men ved grensepasseringer i Europa vil det nok bli brukt av stadig flere, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Helsemyndighetene er klare på at det er en fare for en ny smittebølge også her i landet, selv om stadig flere vaksineres. Smitten har økt de siste dagene, noe som kan tyde på at den fjerde smittebølgen som treffer Europa, også vil treffe Norge.

Men selv om vaksinene ikke stanser smittebølgen, vil de trolig bidra til at det ikke blir så mange sykehusinnleggelser. Vaksinene ser også ut til å hjelpe mot nye, inngripende tiltak.

– Jo flere som blir godt beskyttet av vaksine, jo færre tiltak vil det bli behov for i månedene fremover, slår Nakstad fast.

Nye tiltak

Flere steder innfører krav om koronasertifikat for å ta i bruk utelivet, men i Norge blir det trolig ikke slik. Her fra Rådhuset Bar i Oslo, da man i vår endelig kunne ta seg en utepils igjen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nakstad påpeker at vi har bygget opp en stor verktøykasse med tiltak som folk flest, kommuner, arbeidsgivere og andre kan bruke for å håndtere smitteutbrudd der de skjer.

– Noen tiltak er fortsatt i bruk, andre kan bli anbefalt eller pålagt hvis situasjonen skulle kreve det. Noen nye vil også bli introdusert, for eksempel massetesting i skoler fremfor karantene, sier Nakstad.

Regjeringen åpnet i vår for massetesting i skolene, det vil trolig bli videreført til høsten.

Mer smitte – færre syke

Både Helsedirektoratet og FHI mener vaksinene vil beskytte oss mot en smittebølge som får konsekvenser lik de vi så i fjor høst. Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI sa tirsdag til NTB at de venter økt smitte.

– Men vi venter ikke at det nødvendigvis fører til en økning i antallet som blir syke av covid-19, sa han.

En ting som kan rokke ved et slikt bilde, er om det kommer en ny virusvariant som vaksinene ikke hjelper like godt mot.