WASHINGTON: – Forskerne må ha visst at de brøt etiske standarder da de med overlegg smittet guatemalanske fanger og psykiatriske pasienter med syfilis, er kommisjonens soleklare hovedfunn.

Mer enn 1.300 guatemalanere ble i det statsstøttede eksperimentet mellom 1946 og 1948 eksponert for den seksuelt overførbare sykdommen syfilis. Rundt 700 av dem ble smittet, viser granskernes undersøkelser.

– I den gruppen mener vi å ha avdekket at 83 døde, sa kommisjonsmedlem Stephen Hauser mandag.

– Umenneskelig

Personene som ble utsatt for den kontroversielle forskningen, ble ikke behandlet som mennesker. De ble også behandlet annerledes enn dem som deltok i lignende studier i USA, fastslår kommisjonen.

Smitten skjedde gjennom injeksjoner eller ubeskyttet sex med prostituerte som forskerne hadde smittet. Ingen av forsøksobjektene fikk vite hva målet med studien var, og de ble ikke opplyst om effektene av sykdommen.

Syfilis kan gi genitalsår og utslett, og dersom behandling ikke blir iverksatt kan sykdommen føre til skader på indre organer, lammelser, blindhet og død.

Ikke et uhell

– Det som skjedde i Guatemala, var ikke et uhell. Noen av dem som var involvert, har uttalt at eksperimentet ikke kunne gjennomføres i vårt eget land, uttalte granskingskommisjonens leder, Amy Guntmann, mandag.

Forsøkspersonene ble lurt, forskerne publiserte ingen resultater, førte mangelfulle notater og utførte eksperimentene i en ulogisk rekkefølge, slås det fast. Granskerne mener også å ha funnet betydelige bevis for at eksperimentet ble forsøkt dekket over.

Dårlig beskyttet

Forskningen på førtitallet skjedde med godkjenning fra amerikanske helsemyndigheter, og var ment å øke kunnskapen om antibiotikamedisinen penicillin.

Etter at det kontroversielle eksperimentet ble avdekket i fjor høst, gikk dagens helsemyndigheter i USA ut og avviste at noe lignende kunne ha skjedd i dag. Men eksperter på bioetikk er mindre overbevist. Spesielt er det grunn til å se på reglene for private forskningsprosjekter som reiser til utlandet for å foreta kliniske studier, sier professor i bioetikk på Universitetet i Minnesota, Mary Faith Marshall.

Deltakere i medisinsk forskning skal gi såkalt informert samtykke, men mange eksperter mener regelverket gir liten grad av kontroll med hvordan dette praktiseres i områder med mange analfabeter, mye korrupsjon og fattigdom.

Forbrytelse

Både USAs president og utenriksminister har personlig beklaget eksperimentet overfor Guatemalas nåværende myndigheter.

Men Guatemalas president Álvaro Colom har fordømt prosjektet som forbrytelser mot menneskeheten, og sa i fjor at landet vil vurdere å ta saken opp for en internasjonal domstol.

Landet har iverksatt en egen gransking, og nålevende ofre for syfiliseksperimentet forsøker å gå rettens vei med et søksmål mot USA.

Saken ble kjent i fjor høst da professor Susan Reverby ved Wellesley College oppdaget gamle dokumenter som beskrev prosjektet. Studien i førtiårene ble ledet av den amerikanske legen John Cutler, som døde i 2003. Samme lege var også involvert i en høyst kontroversiell studie kjent under navnet Tuskgee-eksperimentet, der flere hundre afroamerikanske menn med langt framskreden syfilis ble observert, men ikke gitt noen form for behandling.