— Det er et vrengebilde at norsk oljeindustri stadig øker klimagassutslippene. Folk blir sittende igjen med et feil bilde som vi ønsker å korrigere, slår miljødirektør i OLF, Tore Killingland, fast.Han mener at utgangspunktet for debatten ofte er at olje- og gassindustrien forurenser stadig mer mens virkeligheten er at utslippene har flatet ut de siste ti årene og stabilisert seg.

— Miljørapporten dokumenterer at samlet CO2-utslipp fra virksomheten på norsk sokkel var 12,6 millioner tonn. De siste ti årene har utslippene holdt seg mellom 12 og 14 millioner tonn. Dette må sees i lys av ODs prognoser som spår at utslippene vil øke. Disse prognosene har vi klart å gjøre til skamme, sier Killingland til NTB.

Han legger vekt på at både Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Oljedirektoratet (OD) stiller seg bak tallene i rapporten.

— Det er med andre ord faglig enighet om faktagrunnlaget i rapporten. Derfor håper vi at den skal danne grunnlaget for en mer nyansert debatt. Den norske debatten er ikke alltid preget av fakta, men jeg håper årets miljørapport vil bidra til en mer edruelig diskusjon, sier Killingland. (©NTB)