BERGEN : EU-kommisjonen og ESA har avdekket det som kalles «et betydelig avvik» fra EUs regelverk i gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiver, skriver Bergens Tidende.

Det betyr at en lang rekke havner må gjennomføre de nye sårbarhetsanalysene før nyttår. Disse analysene vil så avgjøre om man må gjennomføre nye sikkerhetstiltak for enkelte av havneterminalene.

– Et sikringstiltak kan være felles overvåkings— og varslingssystemer i havneområdet, men jeg tror ikke det blir omfattende. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det blir behov for nye sikringstiltak. Det vil sårbarhetsanalysene avgjøre, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Dimmen sier at 22. juli-terroren også får betydning for sikring av havnene i Norge:

– Vi ser at vi kan bli rammet av terror, og det er en reell problemstilling, sier han. (