For at det skal bli nødnett i en tunnel, kreves det en tunnellengde på minimum 500 meter og 5.000 biler i døgnet. Det mener fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane er for mye.

Hun sier til Nationen at det er kritisk at ambulansen hele veien kan kommunisere med fagsentralene i fylket.

Kommunikasjon via nødnettet anses som enda viktigere i dag enn tidligere etter at fylket sentraliserte de akuttmedisinske funksjonene til Førde, og avstandene fra folk til sykehus dermed ble lenger.

— Dagens regler er tilpasset storbyområder med korte avstander og mange mennesker. Det er ikke mindre viktig med kommunikasjon her bare fordi vi er færre som bor her, sier Hamre.

Det er Sogn og Fjordane som nå står for tur i nødnettutbyggingen, og en bekymret fylkesmann har sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor hun krever at kriteriene blir endret. (©NTB)