Blodmangelen kan gå på livet løs om det oppstår flere alvorlige situasjoner på rad, sier seksjonsleder Turid Fredriksen ved Blodbanken ved St. Olavs Hospital til Adresseavisa.Blodbanken trenger 7.000 blodgivere for å dekke blodmangelen. Nå har den rundt 5.000. Det gjør at dagens blodgivere tappes langt oftere enn det normale.

Dette er etisk betenkelig. Det skal gå tre måneder mellom hver gang vi tapper blod, men nå er vi tvunget til å korte ned intervallene med inntil 14 dager for å skaffe nok blod, sier seksjonslederen.