EU krever at Norge skal betale 3,9 milliarder kroner for å få tilgang til EUs indre marked gjennom en reforhandlet EØS-avtale. Det synes Persson at Norge bør ha råd til.Det er ytterst merkelig om Europas rikeste land, som vil ha tilgang til markedet, ikke skal betale like mye som Sverige med vår dårlig økonomi og Danmark og Finland med deres dårlige økonomi, sier Persson til NRK.

Han mener noe annet hadde vært urimelig.

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) deler ikke Perssons syn.

Når ikke vi er medlem av EU, så synes jeg ikke det er rimelig å betale som om vi skulle være medlem, sier Bondevik.

EU krever at Norge betaler det samme som de faste EU landene dersom norsk næringsliv skal få fri adgang til et utvidet EU-marked. Norge ønsker spesielt å beholde sitt tollfrie salg av fisk til de nye EU-landene.

Norge har avvist kravet fra EU og bedt om støtte fra de andre nordiske landene for sitt syn. Nå har altså Persson varslet at vi ikke har Sveriges støtte.