Undersøkelsen omtales i avisen Kristeligt Dagblad og er gjort blant 1.044 flyktninger som flyttet til 20 forskjellige danske kommuner i første halvår i 2015. 15 prosent av flyktningene har videregående opplæring, 13 prosent har universitetsutdanning, mens 10 prosent er faglærte arbeidere.

Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen hos stiftelsen Rockwoolfonden mener at det er en utfordring for integreringen at flyktningene har et så lavt utdanningsnivå.

— Undersøkelsen viser for eksempel at hver tiende kun har mellom null og fire års skolegang, og at hver fjerde kun har mellom fem og åtte års skolegang, sier hun.

Det er det danske utlendings-, integrasjon- og boligdepartementet som har gjort undersøkelsen. (©NTB)