Et flertall i Stortingets utenrikskomité som Arbeiderpartiet står i spissen for, vil bruke en formulering som pålegger regjeringen å jobbe for et forbud mot atomvåpen, skriver VG mandag. Norge bygger imidlertid sin forsvars— og sikkerhetspolitikk på forsvarsalliansen NATO, der atomvåpen er en viktig bærebjelke.

— Et NATO uten kjernefysisk kapasitet er utenkelig. Uten kjernevåpen ville ikke NATO eksistert slik vi kjenner det i dag. Det må være hevet over en hver tvil at det å jobbe for et forbud mot atomvåpen ikke er i tråd med NATOs strategiske konsept, sier Knutsen ved FFI til avisen.

Atomstriden kan bryte den mangeårige alliansen mellom Ap og Høyre i norsk sikkerhetspolitikk.

Norges ambassadør til NATO, Kut Hauge, sier på generell basis at det i organisasjonens strategiske konsept står at det skal være «en riktig blanding mellom konvensjonelle våpen og kjernevåpen».

— Det står også at NATO er forpliktet til å arbeide for våpenkontroll og nedrustning gjennom balanserte nedrustningsforhandlinger, men så lenge kjernevåpen eksisterer vil NATO-alliansen også ha kjernevåpen, sier Hauge til VG. (©NTB)