Rapporten, en såkalt gjerningsmannsprofil, ble utarbeidet av eksperter fra Kripos før noen ble pågrepet for dobbeltdrapet i Baneheia for 22 år siden. I rapporten ble det konkludert med at det var mest sannsynlig at én gjerningsmann sto bak drapene. Profilen ble imidlertid aldri lagt fram for retten da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen sto tiltalt for å ha drept de to jentene.

– Selvsagt ville konklusjonen, at det kun var én gjerningsperson, kunne hatt betydning for rettssaken, sier Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin til NRK tirsdag.

I innstillingen til Riksadvokaten, der statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg anbefaler en frifinnelse av Viggo Kristiansen, er profilen nevnt i drøftingen om flere var sammen om å begå drapene.

– Det motsatte har også vært hevdet, nemlig at det er lite sannsynlig at to personer skulle begå en slik ugjerning sammen. Se i denne retning det forsøket som ble gjort på en profilering av gjerningsmann i 2000, skriver statsadvokatene i dokumentet.

Ble nesten ferdig

Tidligere nestleder i Kripos, Knut Holen, sier til NRK at gjerningsmannsprofilen aldri var ment som et bevis, men som et hjelpemiddel i jakten på hvem som sto bak drapene. Han sier den var nesten klar da Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble pågrepet 13. september 2000.

– Da rapporten skulle ferdigstilles, ble to stykker pågrepet. Ledelsen i Agder hadde dermed ikke behov for bistanden og rapporten vår lenger, sier han til NRK.

Daværende kriminalsjef i Agder, Arne Pedersen, sier det ikke ble overlevert noen gjerningsmannsprofil til etterforskningsledelsen i Baneheia-saken. Til NRK sier han at de fikk forespørsel om at et prøveprosjekt som skulle utarbeide en slik profil fikk følge etterforskningen.

Tapte søksmål om profilen

I forbindelse med at Viggo Kristiansen og hans daværende advokat Sigurd Klomsæt i august 2011 saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen, ble den ikke avsluttede gjerningsmannsprofilen et tema. Klomsæt hadde hentet inn en tidligere spesialetterforsker fra FBI i USA, Gregg O. McCrary, som hadde lest Kripos-rapporten og vitnet i retten.

– Måten drapene og overgrepene er utført på, taler for én gjerningsmann. Jeg ville forventet å se tydeligere spor fra to menn dersom de var to om det, sa han Oslo tingrett.

Under vitnemålet sammenlignet han også Baneheia-drapene med statistikk fra hjemlandet som viste at bare 1,8 prosent av alle drap i USA fra 2008 og 2009 var saker med flere enn en gjerningsmann og mer enn ett offer.

Søksmålet i 2011 dreide seg blant annet om at Viggo Kristiansens advokater mente politiet hadde gjort noe straffbart ved å holde dokumentet med gjerningsmannsprofilen tilbake i forkant av straffesaken. Kristiansen tapte imidlertid søksmålet.