Norge ligger på tredje plass i Europa, etter Island og Irland. Mens 11,3 prosent av arbeidsstyrken på Island startet egen virksomhet var tallet for Norge 8,3 prosent.Professor Lars Kolvereid ved Handelshøgskolen i Bodø har ledet den norske delen av Global Entrepreneurship Monitor, som undersøkelsen kalles. Han sier til Dagsavisen at Norge klarer seg bra i en global nedgangsperiode.

Det som mangler er nye høyteknologiske prosjekter som har potensial på eksportnivå, sier Kolvereid.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det fra juli 2001 til juli 2002 foretatt 37.598 nyetableringer her i landet.