Bildet fra et elektronmikroskop viser hvordan koronaviruset sprer seg i et laboratorium. RNA-analyser av viruset hos 45.000 smittede personer gir ny kunnskap om hvordan viruset har spredt seg over hele verden. Bildet fra et elektronmikroskop viser hvordan koronaviruset sprer seg i et laboratorium. RNA-analyser av viruset hos 45.000 smittede personer gir ny kunnskap om hvordan viruset har spredt seg over hele verden. Foto: NIAID /AP/ Scanpix

Alle trodde viruset kom til Norden fra Alpene. Genfors­kerne avslører hemme­ligheter om epide­mien.